EIENDOMSTAKSERING

 

Utfører taksering av bolig- og næringseiendom.

Verditakst er en vurdering av markedsverdien og lånetakst på eiendommen på takseringstidspunktet på bakgrunn av beliggenhet, standard, vedlikehold etc. Det anbefales en kombinasjon av takst og tilstandsrapport ved omsetning av boligen.
Tilstandsrapport er en mer detaljert beskrivelse av boligens "fysikk". Rapporten tar sikte på og avdekke evnt. feil og mangler og er uavhengig av markedskonjukturene.  

Medlem i

 

Spørsmål / forespørsel sendes til post@magnusen.no

Kontaktinformasjon:

Telefon:              69 13 74 26 / 915 70 575
Telefaks:            69 14 55 98
Postadresse:       Postboks 31, 1739 Borgenhaugen
E-mail:                post@magnusen.no

Copyright©2000 fredma-webdesign
Sist endret: 17. juli 2007